Et slik brev sender du banken for å få renta ned

Et slik brev sender du banken for å få renta ned

Slik ser skjemaet ut

Huseiernes Landsforbund sender ut skjema du kan ha til hjelp for å få ned renten på huslånet.0