– Dialog og samarbeid

SP i Harstad roser planprosessen rundt Kystsoneplanen, men vil ta vare på tradisjonelle fiskeområder.0