Ber om nytt sentrumsmøte

Ber om nytt sentrumsmøte

Fra folkemøtet i Nordic Hall. Nå er det mange som tar til orde for et nytt et

Mangelfullt beslutningsgrunnlag for sentrumsplanen0