Laveste marsledighet på åtte år i Troms

I tillegg er det mange ledige jobber i fylket.0