Trondenes tar et nytt steg inn i fremtiden

Trondenes tar et nytt steg inn i fremtiden

Det er Trondenes Historiske Senter som lenge har hatt planer om å bygge et middelaldertun kalt «Allmenningr», der rekonstruksjoner av ei årestue og ei jordstolpesatt stavkirke er hovedelementer FOTO: Skisse/idè: Jim Myrstad

Og det ved å ta fortiden på alvor. Neste år starter byggingen av middelaldertunet Allmenningr på Trondenes.0