Ola Bremnes på spasèrstokk-turnè

Ola Bremnes på spasèrstokk-turnè

Ola Bremnes legger straks ut på sin spasèrstokk-turnè i Harstad-området FOTO: Trym Ivar Bergsmo

Syke- og aldersinstitusjoner i Harstad -området får snart besøk av Ola Bremnes0