Mottok fylkets kulturpris

Mottok fylkets kulturpris

Hans Petter Vabog og Eivind Siljeholm fikk æren av å motta prisen i dag. Utdeler er Fylesordfører Werner Hanssen.

FMKN satt pris på.0