Malespirer

Malespirer

Instruktør Anita Jakobsen viste barnene fra Barnely barnehage hvordan farger fungerer. FOTO: Gøran Gimsøy

Barnely barnehage fikk undervisning i å male under mandagens økt på HiH.0