- Korr blir det av musikken?

-  Korr blir det av musikken?

POSITIV: Tilbakemeldingene etter årets Festspill på lavt nivå har utelukkende vært positiv. Fra venstre: Jacob Kildal, Børge Nilsen og Knut Gaasvik. FOTO: Gøran Gimsøy

Folk vil ha mer Festspill på lavt nivå, også etter festspillene.0