Invasjon av rotter og andre skadedyr

Invasjon av rotter og andre skadedyr

HERRE: En av Doktor Proktors oppfinnelser, Månekameleonen, er nå herre over formidler, Mona Høydal. FOTO: Gøran Gimsøy

Trondenes historiske senter har fått ny sjef, Doktor Proktor.0