- Ikke mat dyrene med noe annet enn gress

- Ikke mat dyrene med noe annet enn gress

SAU: Disse sauene må man ikke gi brød til oppfordrer Sør-Troms Museum. FOTO: Gøran Gimsøy

Sau og kalver spiser gress, ikke brød.0