Hurra! Det blir lys i TV-tårnet

Hurra! Det blir lys i TV-tårnet

FOTO: Stig Are Nilsen

Belysningen av TV-tårnet har blitt en årviss begivenhet i Harstad. Marios Musikk har siden 2007 bygget opp en utstyrspark og kompetanse rundt belysning av TV-tårn som er en gavepakke til Harstad og byens befolkning.0