Harstadværinger i nasjonal reklamekampanje

Harstadværinger i nasjonal reklamekampanje

CHILL: Det er reklamebyrået Chili som står bak kampanjen om Svalbard, der Ingrid Moe Skjønhaug og Bård Andreassen er med på bilder og video. FOTO: Chili

Bård Andreassen og Ingrid Moe Skjønhaug samarbeidet med Chili, i å lage en kul pakke fra Svalbard.0