Harstad Skoles Musikkorps fikk kr.10.000,-

Harstad Skoles Musikkorps fikk kr.10.000,-

Harstad Skoles Musikkorps fikk kr.10.000,- for sitt prosjekt FOTO: Per Georg Kristiansen

Styret i Bera Evensens Legat har sagt sitt0