Folkets "dom" 3 - 0

Folkets

FOTO: Skjermdump

Gammel logo vs Ny logo, 3-00