Fiolinquizstøtte fra mange hold

Flere lokalkjendiser vil ha mer fiolinquiz.0