"Den lengste reisen (1940-1945)"

FOTO: Bård Andreassen

Utstillingen på Sør-Troms Museum/THS gir en god innsikt i kongefamiliens liv og virke under den andre verdenskrig.0