Krav til responstid for politiet

Krav til responstid for politiet

FOTO: Knut Ivar Mikalsen (arkivbilde)

Politimesteren i Midtre Hålogaland Hugo Henstein, imøteser de nye kravene til responstid og mener dette vil være med på å gjøre polititjenesten mer forutsigbar.0