Krasjet i skolebuss under politijakt

Sjåføren stakk av.0