Kraftforbil utfor veien

Kan bli liggende i hele natt.0