Kommer det regn, kommer flommen!

Kommer det regn, kommer flommen!

De blå feltene viser områder der snømengden er større enn normalt. Enkelte steder er det mer enn 3 ganger så mye snø som i et normalår. FOTO: senorge.no

NVE med flomvarsel for Troms og Finnmark.0