Kollisjon i Kongsvegen

Kollisjon i Kongsvegen

Alle nødetater på plass i Kongsvegen FOTO: Inge Bjørn Hansen

Materielle skader, men ingen fysiske personskader0