Kødannelse på nybrua

Flere fikk teste den nye brua i Tjeldsund.0