Knivslagsmål på asylmottak

Bagatell ble til storkrangel og sykehusbesøk0