Knivmannen avhøres i dag

Avhøres av Harstadpoliti i Tromsø0