Klart for prosjekt "Fortau til Hagebyen"

Klart for prosjekt

Fv. 6 Hagebyveien. FOTO: Foto: Force Technology Arctic AS/Harstadpakken.

Arbeidet starter i vår.



0