Kjøp inn skinnhua!

Kjøp inn skinnhua!

Fra accuweather.comhttp://www.accuweather.com/en/weather-news/2015-2016-europe-winter-forecast-seasonable-london-paris-storms-france-italy-alps/52871620

Det skal bli en svinkald vinter.0