Kjøleskapseksplosjon i DNB

Kjøleskapseksplosjon i DNB

Det var fra dette kjøleskapet at det kom både smell og gass. Her er det vel ute i bakgården.

Område sperret av ei stund etter mistanke om ammoniakk-lekkasje.0