KJK med åpen lørdag

KJK med åpen lørdag

Fra åpen dag i 2016.Truck Pulling. FOTO: Inge Bjørn Hansen

Smeller til igjen på Larsneset.0