Kjemper for de svakeste

Kjemper for de svakeste

HASTESAK: Det er bare få måneder igjen til psykiatrienheten i Bodø, som har spesialisert seg på traumebehandling, legges ned. Men fremdeles kjempes det for å endre vedtaket. Fra venstre: Trond Heide Henningsen, Monika Sørensen og Martin Henriksen. FOTO: Hanne Gideonsen

Monika Sørensen har gått i bresjen for å stoppe nedleggelsen av Allmennpsykiatrisk enhet Sør i Bodø. Over 8000 er enige - spesialisthelsetjenestene i psykiatrien må bevares.0