Kjærvik tilbake til Harstad

Tilsatt som direktør i Harstadregionens Næringsforening0