Kinesiske lykter førte til full mobilisering

Kinesiske lykter førte til full mobilisering

 

Helikopter og alle nødetater rykket ut0