Kan bli pålagt taushetsplikt!

Kan bli pålagt taushetsplikt!

Harstad kommunestyre

Ny kommunelov foreslår munnkurv til lokalpolitikerne.0