Jushjelp på Blåhuset

Jushjelp på Blåhuset

Givende: Rusmisbrukere er en stigmatisert gruppe, de har ofte utslitte pårørende .Gatejuristene tar høyde for alt dette dette og legger til rette for å hjelpe denne gruppen der de er. Fra venstre: Christin Perdesen, Nina Waltinsen og Ragni Ramberg.

Ønsker å etablere Gatejurister i Harstad.0