Julekonsert med besøk av Lucia

Julekonsert med besøk av Lucia

Blandakoret Enevja,bildet, skal sammen med Astafjord kirkes barnekor holde to konserter søndag.

To konserter i Grovfjord.0