Jubeltall for Sollifjellet Alpinsenter

Jubeltall for Sollifjellet Alpinsenter

Et fornøyd styre i Sollifjellet alpinsenter SA, som nå er klar for videre innsats
Fra venstre Åsmund Amdahl Stensen, Lars Andre Uttakleiv, Styreleder Trygve Nilsen, Øyvind Eidberg, og daglig leder Knut Granås (styremedlem Audun Nyre var ikke tilstede). FOTO: Sollifjellet Alpinsenter

Og nå skal de utvikle bakken videre.0