Ja du ser rett. Eller ser du det?

Ja du ser rett. Eller ser du det?

Se, en bom.

Nå er de i gang med å stenge av.0