Inviterer asylsøkerne til ramsalt sommerfest

Juksastevne på Lundenes retter ei utstrakt hand til Harstad mottak0