Innstilt i dag igjen

Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy går ikke på grunn av tekniske problemer0