Inndrar jaktlisensen fra slåsskjemper

Inndrar jaktlisensen fra slåsskjemper

llustrasjonsbilde

Lensmann med lur forebygging av vold0