Innbrudd på Hagebyen skole

Tyvene inn gjenom vindu som stod åpen0