Innbrudd i bedrift

Bedrift ved Stangnesterminalen fikk knust rute.0