– Ingrid tar gjerne en anmeldelse

– Ingrid tar gjerne en anmeldelse

Det er denne karikaturen av riksløven som har fått Utenriksdepartementet til å true partiet Rødt med fengsel og bøter. Klein Hedlund, her i et arkivbilde, sier at hun gjerne tar en anmeldelse for dette.

Partiet rødt trues med fengsel etter å ha laget egen versjon av Riksløven.0