Ingen dødsulykker på nordnorske veger i oktober

Første gang på 10 år at dette har skjedd.0