Ingen barn omkommet i trafikken hittil i år

Ingen barn omkommet i trafikken hittil i år

 

2015 kan bli det første året der ingen barn under 10 år omkommer i trafikken. Trygg Trafikk roser foreldrene som er blitt flinkere til å sikre barna.0