Ikke lenger fare for gassforgiftning!

Ikke lenger fare for gassforgiftning!

Fv. 848 Ibestadtunnelen - sett fra Hamnvik FOTO: Statens Vegvesen

Trafikken som normalt!0