I lag med Finnmark, men utenfor tiltakssonen

I lag med Finnmark, men utenfor tiltakssonen

FOTO: Stortinget.no

Stortinget jobbet overtid i går.0