I kveld feirer Statoil i Harstad

I kveld feirer Statoil i Harstad

 

Aasta Hansteen vokser. Tre nye funn ut over det beregnede.0