I dag kan du få se den nye byskolen

I dag kan du få se den nye byskolen

Skisse sommer utarbeidet av Norconsult AS

Skissene legges frem på et møte.0