Hva vil du vite om Hålogalandsveien?

Hva vil du vite om Hålogalandsveien?

Hentet fra Statens Vegvesen

Folkemøter i regi av Statens Vegvesen i hele regionen0